pratilipi-logo प्रतिलिपि
मराठी
प्र
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ

"ज्ञान" निर्दोष भविष्यास पत्रं

पत्रलेखन
159
3.7

प्रति, मानव समाजात जन्माला येणा-या निर्दोष भविष्यास पत्रास कारण की, भविष्या! कुटूंब आणि समाज यांचे संस्कार चालू असतांना संस्काराचं तिसरं प्रशिक्षण केंद्र म्हणजे शाळा. मी इथे फ़क्त तुला शाळेविषयी ...