pratilipi-logo प्रतिलिपि
मराठी
प्र
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ

पत्रास कारण की..!

8

दादा माहीत नाही तू रडशील की नाही..! तुझ्या डोळ्यात अश्रू वाहतील की नाही...! मी हे पत्र तुला कधी पाठवल ही नसत. "पण तिचीच ही एक शेवटची इच्छा... आता तू रडशीलही...! जीवाचा आकांत करशीलही..! यान आता काही ...

त्वरित वाचा
लेखकांविषयी
author
वाटसरू

वाटसरू मी वाटे वरचा शब्द माझे सोबती i am not a writer i am thinker

टिप्पण्या
  • author
    तुमचे रेटिंग

  • साहित्य रचनावर काही टिप्पणी नाही.
  • author
    तुमचे रेटिंग

  • साहित्य रचनावर काही टिप्पणी नाही.