pratilipi-logo प्रतिलिपि
मराठी
प्र
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ

सकासकाळी भाच्याचा फोन आला "मामा पोरगी बघीतल्या मला पसंद हाय.. तुम्ही येऊन बाकीच ठरवून जावा...." आता सांगलीवरन एवढ्या लांब फक्त पोरगी बघायला जाणं मला परवडणार नव्हत पण समद्यात धाकटा व लाडका भाचा नाय बी ...