pratilipi-logo प्रतिलिपि
मराठी
Pratilipi Logo
✨❤अभिरा - एक अतरंगी लव्हस्टोरी ❤✨
✨❤अभिरा - एक अतरंगी लव्हस्टोरी ❤✨

✨❤अभिरा - एक अतरंगी लव्हस्टोरी ❤✨

एकमेकांच्या विरुद्ध असे त्यांचे स्वभाव...दोघेही एकमेकांना तोडीस तोड...बघूया मग कशी बहरेल त्यांची ही अतरंगी लव्हस्टोरी....

4.8
(12.4K)
8 तास
वाचन कालावधी
544570+
वाचक संख्या
library ग्रंथालय
download डाउनलोड करा

Chapters

1.

✨❤अभिरा - एक अतरंगी लव्हस्टोरी ❤✨भाग- १

16K+ 4.8 7 मिनिट्स
01 जानेवारी 2022
2.

✨❤अभिरा - एक अतरंगी लव्हस्टोरी ❤✨भाग- २

13K+ 4.8 7 मिनिट्स
02 जानेवारी 2022
3.

✨❤अभिरा - एक अतरंगी लव्हस्टोरी❤✨भाग- ३

12K+ 4.8 6 मिनिट्स
03 जानेवारी 2022
4.

✨❤अभिरा - एक अतरंगी लव्हस्टोरी❤✨भाग- ४

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
5.

✨❤अभिरा - एक अतरंगी लव्हस्टोरी❤✨भाग- ५

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
6.

✨❤अभिरा - एक अतरंगी लव्हस्टोरी❤✨भाग- ६

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
7.

✨❤अभिरा - एक अतरंगी लव्हस्टोरी ❤✨भाग- ७

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
8.

✨❤अभिरा- एक अतरंगी लव्हस्टोरी ❤✨भाग- ८

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
9.

✨❤अभिरा - एक अतरंगी लव्हस्टोरी❤✨भाग- ९

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
10.

✨❤अभिरा - एक अतरंगी लव्हस्टोरी❤✨भाग- १०

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
11.

✨❤अभिरा - एक अतरंगी लव्हस्टोरी❤ ✨भाग- ११

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
12.

✨❤अभिरा-एक अतरंगी लव्हस्टोरी❤✨भाग-१२

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
13.

✨❤अभिरा - एक अतरंगी लव्हस्टोरी ❤✨भाग-१३

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
14.

✨❤अभिरा - एक अतरंगी लव्हस्टोरी❤✨भाग- १४

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
15.

✨❤अभिरा - एक अतरंगी लव्हस्टोरी❤✨भाग- १५

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
16.

✨❤अभिरा - एक अतरंगी लव्हस्टोरी❤✨भाग- १६

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
17.

✨❤अभिरा - एक अतरंगी लव्हस्टोरी❤✨भाग- १७

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
18.

✨❤अभिरा - एक अतरंगी लव्हस्टोरी❤✨भाग- १८

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
19.

✨❤अभिरा - एक अतरंगी लव्हस्टोरी ❤✨भाग- १९

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
20.

✨❤अभिरा- एक अतरंगी लव्हस्टोरी ❤✨भाग- २०

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked