pratilipi-logo प्रतिलिपि
मराठी
Pratilipi Logo
अबोल प्रीत ❤️
अबोल प्रीत ❤️

अबोल प्रीत.... असं प्रेम जीथे शब्दांची गरज लागत नाही..न बोलताच सगळं समजून जात... शब्द मुके होतात पण, त्या मुकेपणात ही अबोल प्रीत सर्व काही बोलुन जाते........

4.8
(8.5K)
3 तास
वाचन कालावधी
311006+
वाचक संख्या
library ग्रंथालय
download डाउनलोड करा

Chapters

1.

अबोल प्रीत ❤️ भाग - १

16K+ 4.7 6 मिनिट्स
15 सप्टेंबर 2020
2.

अबोल प्रीत ❤️ भाग-२

12K+ 4.7 6 मिनिट्स
18 सप्टेंबर 2020
3.

अबोल प्रीत ❤️ भाग-३

11K+ 4.7 8 मिनिट्स
19 सप्टेंबर 2020
4.

अबोल प्रीत ❤️ भाग-४

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
5.

अबोल प्रीत ❤️ भाग-६

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
6.

अबोल प्रीत ❤️ भाग-७

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
7.

अबोल प्रीत ❤️ भाग-८

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
8.

अबोल प्रीत ❤️ भाग-५

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
9.

अबोल प्रीत ❤️ भाग - ९

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
10.

अबोल प्रीत ❤️ भाग - १०

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
11.

अबोल प्रीत ❤️ भाग-११

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
12.

अबोल प्रीत ❤️ भाग-१२

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
13.

अबोल प्रीत ❤️ भाग - १३

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
14.

अबोल प्रीत ❤️ भाग-१४

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
15.

अबोल प्रीत ❤️ भाग-१५

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
16.

अबोल प्रीत ❤️ भाग-१६

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
17.

अबोल प्रीत ❤️ भाग-१७

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
18.

अबोल प्रीत ❤️ भाग - १८

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
19.

अबोल प्रीत ❤️ भाग-१९

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
20.

अबोल प्रीत ❤️ भाग - २०

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked