pratilipi-logo प्रतिलिपि
मराठी
अधुरी एक कहाणी...

अधुरी एक कहाणी...

कादंबरीप्रेम
प्रमिला माजगांवकर कडकडे "नेहा"
4.8
13957 रेटिंग्स & 4005 समीक्षा
289970
7 तास
26 भाग
"नित्या अगं उठणार आहेस का ? किती झोपशील?" 🙄 "आई काय आहे ग ? झोपू दे ना .... "😑 " अगं आठ वाजले ना ... बाबांना एवढ्या उशिरापर्यंत झोपून राहिलेले आवडत नाही माहित आहे ना..... त्यांची पूजा पण होत ...
289970
7 तास
भाग
"नित्या अगं उठणार आहेस का ? किती झोपशील?" 🙄 "आई काय आहे ग ? झोपू दे ना .... "😑 " अगं आठ वाजले ना ... बाबांना एवढ्या उशिरापर्यंत झोपून राहिलेले आवडत नाही माहित आहे ना..... त्यांची पूजा पण होत ...

धडा

6
अधुरी एक कहाणी...भाग ६
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
7
अधुरी एक कहाणी... भाग ७
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
8
अधुरी एक कहाणी...भाग ८
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
9
अधुरी एक कहाणी... भाग ९
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
10
अधुरी एक कहाणी... १०
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
11
अधुरी एक कहाणी... भाग ११
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
12
अधुरी एक कहाणी... भाग १२
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
13
अधुरी एक कहाणी...भाग १३
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
14
अधुरी एक कहाणी... भाग १४
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
15
अधुरी एक कहाणी... भाग १५
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे