pratilipi-logo प्रतिलिपि
मराठी
Pratilipi Logo
अमानवीय ते – सामना एका गूढ शक्तीशी
अमानवीय ते – सामना एका गूढ शक्तीशी

अमानवीय ते – सामना एका गूढ शक्तीशी

गृहप्रवेश आणि अनोळखी भीती    शीतल त्या दिवशी आपल्या दोन रूमच्या फ्लॅट मध्ये  एकटीच होती. तिची  मुले शाळेत आणि नवरा कामावर गेला होता. किचन मध्ये आपल्या हातातील कामे संपवत असताना तिला आपल्याकडे ...

4.6
(4.8K)
2 ਘੰਟੇ
वाचन कालावधी
168937+
वाचक संख्या
library ग्रंथालय
download डाउनलोड करा

Chapters

1.

भाग पहिला :गृहप्रवेश आणि अनोळखी भीती

14K+ 4.5 4 ਮਿੰਟ
03 ਜੁਲਾਈ 2021
2.

भाग दुसरा : सैतानाचा उदय

12K+ 4.6 5 ਮਿੰਟ
05 ਜੁਲਾਈ 2021
3.

भाग तिसरा : शैतानाची नजर

11K+ 4.5 5 ਮਿੰਟ
07 ਜੁਲਾਈ 2021
4.

भाग चौथा : शैतानी खेळाला सुरुवात

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
5.

भाग पाचवा : भयाची चाहूल

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
6.

भाग सहावा : मनातले भय आणि पहिला हल्ला

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
7.

भाग सातवा : आत्मा हस्तांतर

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
8.

भाग आठवा : भ्रम कि सत्य

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
9.

भाग नऊ : पुजा आणि अपशकुन

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
10.

भाग दहा : तो आला आहे

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
11.

भाग अकरा : काव्याची ओळख

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
12.

भाग बारा : सुरुवातीचा उपाय आणि मनावरचा ताबा

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
13.

भाग तेरा : चौकशी आणि कैकयणी विद्या

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
14.

भाग चौदा: गावची सफर आणि बाबाचा शोध

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
15.

भाग पंधरा : काव्याची परीक्षा आणि बाबाची ओळख

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
16.

भाग सोळा : आशेचा किरण आणि अंतिम युद्धाची तयारी

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
17.

भाग सतरा : अंताकडे वाटचाल आणि खरा गुन्हेगार

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked