pratilipi-logo प्रतिलिपि
मराठी
Pratilipi Logo
अपरिहार्य 🌸
अपरिहार्य 🌸

जन्म आणि मृत्यू दोन्हीही अपरिहार्य आहे.. न टाळता येणारे. ह्याच जन्म आणि मृत्यूची व्याख्या... एका सत्याची कहाणी 💖

4.9
(29.8K)
11 तास
वाचन कालावधी
365287+
वाचक संख्या
library ग्रंथालय
download डाउनलोड करा

Chapters

1.

अपरिहार्य 🌸 - सुरुवात...

7K+ 4.9 7 मिनिट्स
12 ऑगस्ट 2023
2.

अपरिहार्य 🌸 - 2

6K+ 4.9 6 मिनिट्स
13 ऑगस्ट 2023
3.

अपरिहार्य 🌸 - 3

5K+ 4.9 7 मिनिट्स
14 ऑगस्ट 2023
4.

अपरिहार्य 🌸 - 4

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
5.

अपरिहार्य 🌸 - 5

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
6.

अपरिहार्य 🌸 - 6

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
7.

अपरिहार्य 🌸 - 7

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
8.

अपरिहार्य 🌸 - 8

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
9.

अपरिहार्य 🌸 - 9

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
10.

अपरिहार्य 🌸 - 10

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
11.

अपरिहार्य 🌸 - 11

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
12.

अपरिहार्य 🌸 - 12

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
13.

अपरिहार्य 🌸 - 13

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
14.

अपरिहार्य 🌸 - 14

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
15.

अपरिहार्य 🌸 - 15

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
16.

अपरिहार्य 🌸 - 16

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
17.

अपरिहार्य 🌸 - 17

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
18.

अपरिहार्य 🌸 - 18

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
19.

अपरिहार्य 🌸 - 19

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
20.

अपरिहार्य 🌸 - 20

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked