pratilipi-logo प्रतिलिपि
मराठी
Pratilipi Logo
🌀भोवरा🌀.....पर्व दुसरे..... भाग १
🌀भोवरा🌀.....पर्व दुसरे..... भाग १

🌀भोवरा🌀.....पर्व दुसरे..... भाग १

क्राईम लव्ह स्टोरी

🌀 🌀 🌀 🌀 🌀 नवनीत नव्या रूपात सात वर्षानंतर ....... आई मी दादा बरोबर रिझल्ट आणायला चालले आहे  तू मला ओवाळून आत घ्यायची तयारी कर...हॉ बघ मी नक्की पहिल्या दहा मध्ये असणारच की नाही  नवनीत  ...

4.9
(557)
4 तास
वाचन कालावधी
6741+
वाचक संख्या
library ग्रंथालय
download डाउनलोड करा

Chapters

1.

🌀भोवरा🌀.....पर्व दुसरे..... भाग १

504 4.8 8 मिनिट्स
01 ऑगस्ट 2023
2.

🌀भोवरा🌀...... पर्व दुसरे..... भाग २

348 4.9 10 मिनिट्स
03 ऑगस्ट 2023
3.

🌀भोवरा🌀....... पर्व दुसरे......भाग ३

325 4.9 11 मिनिट्स
07 ऑगस्ट 2023
4.

🌀भोवरा🌀...... पर्व दुसरे.... भाग ४

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
5.

🌀भोवरा🌀पर्व दुसरे..... भाग ५

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
6.

🌀भोवरा🌀...... पर्व दुसरे.... भाग ६

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
7.

🌀भोवरा🌀....... पर्व दुसरे... भाग ७

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
8.

🌀भोवरा🌀.......पर्व दुसरे .....भाग ८

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
9.

🌀भोवरा🌀पर्व दुसरे..... भाग ९

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
10.

🌀भोवरा🌀...... पर्व दुसरे.... भाग १०

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
11.

🌀भोवरा🌀.....पर्व दुसरे.... भाग ११

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
12.

🌀भोवरा🌀..... पर्व दुसरे.....प्रकरण१२

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
13.

🌀भोवरा🌀....पर्व दुसरे.... भाग १३

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
14.

🌀भोवरा🌀.....पर्व दुसरे...... भाग १४

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
15.

🌀भोवरा🌀... पर्व दुसरे.... भाग १५

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked