pratilipi-logo प्रतिलिपि
मराठी
Pratilipi Logo
डार्लिंग
डार्लिंग

डार्लिंग

" manager... व्हेअर द हेल इज manager???" एक बाई जोर जोरात ओरडत होती.... वेटर चा चेहऱ्यावर पाच बोट उठले होते पण तरीही तो खाली मान घालून उभा होता... आरोही तिथे आली... " आय एम द manager..."

4.9
(40.1K)
6 तास
वाचन कालावधी
1084999+
वाचक संख्या
library ग्रंथालय
download डाउनलोड करा

Chapters

1.

Darling❣️

41K+ 4.8 12 मिनिट्स
25 जुलै 2021
2.

Darling ❤️2

35K+ 4.8 10 मिनिट्स
29 जुलै 2021
3.

Darling ❤️ 3

32K+ 4.8 10 मिनिट्स
01 ऑगस्ट 2021
4.

Darling ♥️ 4

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
5.

Darling ♥️5

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
6.

Darling ♥️6

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
7.

Darling❤️ 7

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
8.

Darling ♥️ 8

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
9.

Darling♥️ 9

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
10.

Darling ❤️10

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
11.

Darling❤️11

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
12.

Darling❤️12

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
13.

Darling❤️13

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
14.

Darling❤️14

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
15.

Darling❤️ 15

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
16.

Darling❤️16

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
17.

Darling❤️17

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
18.

Darling❤️18

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
19.

Darling❤️19

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
20.

Darling❤️20

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked