pratilipi-logo प्रतिलिपि
मराठी
Pratilipi Logo
डायरी- द बिगनिंग ऑफ लव्ह!
डायरी- द बिगनिंग ऑफ लव्ह!

डायरी- द बिगनिंग ऑफ लव्ह!

"शिवांश ऐक ना.." ती "ह्म्म.. " तो हुंकार भरतो. "शिवांश खरं सांगू, तुझ्या मिठीतच राहावंसं वाटतं रे.. असं वाटतं तुलाच बिलगून राहावं." ती "मलाही.. " मिठी घट्ट करत तिच्या कपाळावर ओठ टेकवून तो बोलतो. ...

4.9
(4.6K)
18 तास
वाचन कालावधी
119038+
वाचक संख्या
library ग्रंथालय
download डाउनलोड करा

Chapters

1.

डायरी- द बिगनिंग ऑफ लव्ह!

10K+ 4.7 5 मिनिट्स
08 नोव्हेंबर 2021
2.

डायरी - द बिगनिंग ऑफ लव्ह! (भाग -२)

7K+ 4.6 6 मिनिट्स
08 नोव्हेंबर 2021
3.

डायरी - द बिगनिंग ऑफ लव्ह! ( भाग -३)

5K+ 4.7 7 मिनिट्स
09 नोव्हेंबर 2021
4.

डायरी - द बिगनिंग ऑफ लव्ह! (भाग -४)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
5.

डायरी - द बिगनिंग ऑफ लव्ह! ( भाग-५)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
6.

डायरी - द बिगनिंग ऑफ लव्ह! ( भाग- ६)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
7.

डायरी - द बिगनिंग ऑफ लव्ह! (भाग -७)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
8.

डायरी - द बिगनिंग ऑफ लव्ह! (भाग -८)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
9.

डायरी - द बिगनिंग ऑफ लव्ह! (भाग-९)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
10.

डायरी - द बिगनिंग ऑफ लव्ह! (भाग-१०)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
11.

डायरी - द बिगनिंग ऑफ लव्ह! ( भाग -११)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
12.

डायरी - द बिगनिंग ऑफ लव्ह! ( भाग - १२)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
13.

डायरी - द बिगनिंग ऑफ लव्ह! ( भाग- १३)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
14.

डायरी - द बिगनिंग ऑफ लव्ह! ( भाग -१४)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
15.

डायरी - द बिगनिंग ऑफ लव्ह! ( भाग -१५)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
16.

डायरी - द बिगनिंग ऑफ लव्ह! ( भाग - १६)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
17.

डायरी - द बिगनिंग ऑफ लव्ह! ( भाग - १७)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
18.

डायरी - द बिगनिंग ऑफ लव्ह! ( भाग -१८)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
19.

डायरी - द बिगनिंग ऑफ लव्ह! ( भाग- १९)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
20.

डायरी - द बिगनिंग ऑफ लव्ह! ( भाग - २०)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked