pratilipi-logo प्रतिलिपि
मराठी
कळत-नकळत
कळत-नकळत

'कळत-नकळत' घटना घडत असतात.. "कळत-नकळत' माणूस घटनांशी जोडला जातो. आणि कळत-नकळतच त्याचं आयुष्य बदलत जातं! (कथा पूर्णपणे काल्पनिक आहे)

4.7
(5.0K)
2 तास
वाचन कालावधी
2.5L+
वाचक संख्या
ग्रंथालय
डाउनलोड करा

Chapters

1.

कळत-नकळत भाग-1

28K+ 4.5 5 मिनिट्स
21 मार्च 2021
2.

कळत-नकळत भाग -2

22K+ 4.6 5 मिनिट्स
22 मार्च 2021
3.

कळत-नकळत भाग-3

20K+ 4.7 3 मिनिट्स
23 मार्च 2021
4.

कळत-नकळत भाग - 4

18K+ 4.6 9 मिनिट्स
24 मार्च 2021
5.

कळत-नकळत भाग - 5

17K+ 4.6 6 मिनिट्स
25 मार्च 2021
6.

कळत-नकळत भाग- 6

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
7.

कळत-नकळत भाग- 7

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
8.

कळत-नकळत भाग- 8

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
9.

कळत-नकळत भाग - 9

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
10.

कळत-नकळत भाग 10

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
11.

कळत-नकळत भाग 11

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
12.

कळत-नकळत भाग - 12

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
13.

कळत-नकळत भाग - 13

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
14.

कळत-नकळत भाग- 14

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
15.

कळत-नकळत भाग 15 (शेवट)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.