pratilipi-logo प्रतिलिपि
मराठी
Pratilipi Logo
कंधारचा शाप
कंधारचा शाप

मित्रहो कथेमध्ये असलेले शहर राजगुरुनगर मी तिथे सध्या राहतो आहे तर मी त्याला माझ्या कल्पनेने एक वेगळं रूप देण्याचा प्रयत्न केला आहे तर ऑफएन्ड नका होऊ ☺️ कथेचा आस्वाद घ्या

4.7
(10.0K)
4 तास
वाचन कालावधी
228857+
वाचक संख्या
library ग्रंथालय
download डाउनलोड करा

Chapters

1.

कंधारचा शाप: 1

16K+ 4.4 6 मिनिट्स
30 नोव्हेंबर 2021
2.

कंधारचा शाप : 2

22K+ 4.7 11 मिनिट्स
14 ऑगस्ट 2020
3.

कंधारचा शाप: 3

9K+ 4.5 7 मिनिट्स
30 नोव्हेंबर 2021
4.

कंधारचा शाप: 4

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
5.

कंधारचा शाप: 5

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
6.

कंधारचा शाप: 6

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
7.

कंधारचा शाप: 7

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
8.

कंधारचा शाप: 8

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
9.

कंधारचा शाप: 9

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
10.

कंधारचा शाप: 10

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
11.

कंधारचा शाप: 11

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
12.

कंधारचा शाप: 12

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
13.

कंधारचा शाप: 13

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
14.

कंधारचा शाप: 14

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
15.

कंधारचा शाप: १५

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
16.

कंधारचा शाप: 16

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
17.

कंधारचा शाप: 17

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
18.

कंधारचा शाप: भाग शेवटचा

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked