pratilipi-logo प्रतिलिपि
मराठी
Pratilipi Logo
कन्यादान... A Hidden Love Story !!  द बिगेनिंग
कन्यादान... A Hidden Love Story !!  द बिगेनिंग

कन्यादान... A Hidden Love Story !! द बिगेनिंग

कन्यादान..... !!! एक असे दान ज्याला जगात दुसरे काहीही तोड नाहीये . जे जगातील सर्वात श्रेष्ठ असे दान आहे . ज्याचा हक्क फक्त एका पित्यालाच असतो .‌ एक पिता ज्यासाठी मुलगी सर्वकाही असते, सर्वपरी असते ...

4.8
(12.7K)
11 घंटे
वाचन कालावधी
427721+
वाचक संख्या
library ग्रंथालय
download डाउनलोड करा

Chapters

1.

कन्यादान... A Hidden Love Story !! भाग १

24K+ 4.7 14 मिनट
07 अक्टूबर 2021
2.

कन्यादान... A Hidden Love Story !! भाग २

17K+ 4.8 14 मिनट
07 अक्टूबर 2021
3.

कन्यादान... A Hidden Love Story !! भाग ३

14K+ 4.9 14 मिनट
07 अक्टूबर 2021
4.

कन्यादान... A Hidden Love Story !! भाग ४

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
5.

कन्यादान... A Hidden Love Story !! भाग ५

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
6.

कन्यादान... A Hidden Love Story !! भाग ६

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
7.

कन्यादान... A Hidden Love Story !! भाग ७

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
8.

कन्यादान... A Hidden Love Story !! भाग ८

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
9.

कन्यादान... A Hidden Love Story !! भाग ९

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
10.

कन्यादान... A Hidden Love Story !! भाग १०

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
11.

कन्यादान... A Hidden Love Story !! भाग ११

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
12.

कन्यादान... A Hidden Love Story भाग १२

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
13.

कन्यादान... A Hidden Love Story भाग १३

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
14.

कन्यादान... A Hidden Love Story भाग १४

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
15.

कन्यादान... A Hidden Love Story भाग १५

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
16.

कन्यादान... A Hidden Love Story भाग १६

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
17.

कन्यादान... A Hidden Love Story भाग १७

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
18.

कन्यादान... A Hidden Love Story भाग १८

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
19.

कन्यादान... A Hidden Love Story भाग १९

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
20.

कन्यादान... A Hidden Love Story भाग २०

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked