pratilipi-logo प्रतिलिपि
मराठी
मन धागा धागा जोडते नवा
मन धागा धागा जोडते नवा

मन धागा धागा जोडते नवा

तो वादळ ती वीज... ती हसरी तो गंभीर... ती भैरवी तो मारवा... ती प्रेमळ तो हळवा... भूतकाळाचे थोडे व्रण... दोघे एकाकी अन अपूर्ण... आसू अन हसू संगे..  मन जोडील नवे धागे.

4.9
(1.9L)
45 तास
वाचन कालावधी
21.8L+
वाचक संख्या
ग्रंथालय
डाउनलोड करा

Chapters

1.

मन धागा धागा जोडते नवा - भाग १

53K+ 4.7 8 मिनिट्स
10 मार्च 2021
2.

मन धागा धागा जोडते नवा - भाग २

37K+ 4.7 11 मिनिट्स
13 मार्च 2021
3.

मन धागा धागा जोडते नवा - भाग ३

30K+ 4.8 13 मिनिट्स
17 मार्च 2021
4.

मन धागा धागा जोडते नवा - भाग ४

27K+ 4.8 12 मिनिट्स
20 मार्च 2021
5.

मन धागा धागा जोडते नवा - भाग ५

29K+ 4.8 11 मिनिट्स
24 मार्च 2021
6.

मन धागा धागा जोडते नवा - भाग ६

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
7.

मन धागा धागा जोडते नवा - भाग ७

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
8.

मन धागा धागा जोडते नवा - भाग ८

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
9.

मन धागा धागा जोडते नवा - भाग ९

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
10.

मन धागा धागा जोडते नवा - भाग १०

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
11.

मन धागा धागा जोडते नवा - भाग ११

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
12.

मन धागा धागा जोडते नवा - भाग १२

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
13.

मन धागा धागा जोडते नवा - भाग १३

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
14.

मन धागा धागा जोडते नवा - भाग १४

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
15.

मन धागा धागा जोडते नवा - भाग १५

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.