pratilipi-logo प्रतिलिपि
मराठी
Pratilipi Logo
मिळाला जन्म पुन्हा नव्याने....
मिळाला जन्म पुन्हा नव्याने....

मिळाला जन्म पुन्हा नव्याने....

सवि जन्मापासून गावी वाढलेली एकत्र कुटंबपद्धती ..... एका शेतकऱ्याची मुलगी आई बाबा भाऊ बहिण काका काकी त्यांची मुलं आजी आजोबा असा त्यांचं छान कुटुंब .....       एकत्र कुटुंबात वाढलेली सावि ...

4.8
(11.2K)
16 तास
वाचन कालावधी
511404+
वाचक संख्या
library ग्रंथालय
download डाउनलोड करा

Chapters

1.

मिळाला जन्म पुन्हा नव्याने...

13K+ 4.8 5 मिनिट्स
22 मार्च 2022
2.

मिळाला जन्म पुन्हा नव्याने...२

9K+ 4.8 6 मिनिट्स
22 मार्च 2022
3.

मिळाला जन्म पुन्हा नव्याने.....३

8K+ 4.8 5 मिनिट्स
22 मार्च 2022
4.

मिळाला जन्म पुन्हा नव्याने...४

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
5.

मिळाला जन्म पुन्हा नव्याने....५

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
6.

मिळाला जन्म पुन्हा नव्याने....६

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
7.

मिळाला जन्म पुन्हा नव्याने....७

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
8.

मिळाला जन्म पुन्हा नव्याने...८

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
9.

मिळाला जन्म पुन्हा नव्याने...९

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
10.

मिळाला जन्म पुन्हा नव्याने....१०

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
11.

मिळाला जन्म पुन्हा नव्याने..... ११

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
12.

मिळाला जन्म पुन्हा नव्याने.....१२

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
13.

मिळाला जन्म पुन्हा नव्याने...13

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
14.

मिळाला जन्म पुन्हा नव्याने....14

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
15.

मिळाला जन्म पुन्हा नव्याने.....15

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked