pratilipi-logo प्रतिलिपि
मराठी
Pratilipi Logo
🍁मितवा (मित्र, तत्त्वज्ञ, वाटाड्या)🍁पर्व दोन
🍁मितवा (मित्र, तत्त्वज्ञ, वाटाड्या)🍁पर्व दोन

🍁मितवा (मित्र, तत्त्वज्ञ, वाटाड्या)🍁पर्व दोन

'अथांग' फक्त समुद्रच असतो का? एखाद्याचं प्रेम सुद्धा असू शकत 'अथांग!' अगदी समुद्राच्या बरोबरीचं! ती मुलखाची भोळी! तो सगळ्यांना पुरून उरेल असा! तरीसुद्धा सगळ्यांच्या मनावर राज्य करणारा! वाचकाला ...

4.9
(48.7K)
37 तास
वाचन कालावधी
856608+
वाचक संख्या
library ग्रंथालय
download डाउनलोड करा

Chapters

1.

🍁मितवा (मित्र, तत्त्वज्ञ, वाटाड्या)🍁पर्व दोन -भाग १

12K+ 4.8 14 मिनिट्स
11 मे 2022
2.

🍁मितवा (मित्र, तत्त्वज्ञ, वाटाड्या)🍁 पर्व दोन -भाग २

8K+ 4.9 18 मिनिट्स
13 मे 2022
3.

🍁मितवा (मित्र, तत्त्वज्ञ, वाटाड्या)🍁 पर्व दोन - भाग ३

7K+ 4.9 16 मिनिट्स
16 मे 2022
4.

🍁मितवा (मित्र, तत्त्वज्ञ, वाटाड्या)🍁पर्व दोन- भाग ४

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
5.

🍁मितवा (मित्र, तत्त्वज्ञ, वाटाड्या)🍁पर्व दोन - भाग ५

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
6.

🍁मितवा (मित्र, तत्त्वज्ञ, वाटाड्या)🍁पर्व दोन- भाग ६

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
7.

🍁मितवा (मित्र, तत्त्वज्ञ, वाटाड्या)🍁पर्व दोन- भाग ७

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
8.

🍁मितवा (मित्र, तत्त्वज्ञ, वाटाड्या)🍁पर्व दोन - भाग ८

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
9.

🍁मितवा (मित्र, तत्त्वज्ञ, वाटाड्या)🍁पर्व दोन - भाग ९

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
10.

🍁मितवा (मित्र, तत्त्वज्ञ, वाटाड्या)🍁पर्व दोन- भाग १०

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
11.

🍁मितवा (मित्र, तत्त्वज्ञ, वाटाड्या)🍁पर्व दोन- भाग ११

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
12.

🍁मितवा (मित्र, तत्त्वज्ञ, वाटाड्या)🍁पर्व दोन- भाग १२

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
13.

🍁मितवा (मित्र, तत्त्वज्ञ, वाटाड्या)🍁पर्व दोन भाग - १३

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
14.

🍁मितवा (मित्र, तत्त्वज्ञ, वाटाड्या)🍁पर्व दोन भाग १४

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
15.

🍁मितवा (मित्र, तत्त्वज्ञ, वाटाड्या)🍁 पर्व दोन भाग -१५

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
16.

🍁मितवा (मित्र, तत्त्वज्ञ, वाटाड्या)🍁पर्व दोन भाग -१६

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
17.

🍁मितवा (मित्र, तत्त्वज्ञ, वाटाड्या)🍁पर्व दोन भाग -१७

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
18.

🍁मितवा (मित्र, तत्त्वज्ञ, वाटाड्या)🍁 पर्व दोन भाग -१८

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
19.

🍁मितवा (मित्र, तत्त्वज्ञ, वाटाड्या)🍁पर्व दोन भाग -१९

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
20.

🍁मितवा (मित्र ,तत्त्वज्ञ, वाटाड्या )🍁पर्व दोन भाग -२०

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked