pratilipi-logo प्रतिलिपि
मराठी
Pratilipi Logo
मितवा 💕
मितवा 💕

माझ्या नसण्यात मला तुझ असणं हवं असतं..💕 माझ्या या आयुष्यात फक्त मला तुझ नसणं नको असत..💕

4.9
(40.1K)
13 तास
वाचन कालावधी
505467+
वाचक संख्या
library ग्रंथालय
download डाउनलोड करा

Chapters

1.

मितवा १ 💕

15K+ 4.9 9 मिनिट्स
12 मे 2022
2.

मितवा २ 💕

11K+ 4.9 9 मिनिट्स
16 मे 2022
3.

मितवा ३ 💕

10K+ 4.9 10 मिनिट्स
19 मे 2022
4.

मितवा ४ 💕

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
5.

मितवा ५ 💕

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
6.

मितवा ६ 💕

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
7.

मितवा ७ 💕

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
8.

मितवा ८ 💕

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
9.

मितवा ९ 💕

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
10.

मितवा १० 💕

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
11.

मितवा ११ 💕

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
12.

मितवा १२ 💕

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
13.

मितवा १३ 💕

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
14.

मितवा १४ 💕

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
15.

मितवा १५ 💕

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
16.

मितवा १६ 💕

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
17.

मितवा १७ 💕

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
18.

मितवा १८ 💕

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
19.

मितवा १९ 💕

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
20.

मितवा २० 💕

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked