pratilipi-logo प्रतिलिपि
मराठी
Pratilipi Logo
Mr कि Mrs  (a gay love story👬🏻)
Mr कि Mrs  (a gay love story👬🏻)

Mr कि Mrs (a gay love story👬🏻)

जेव्हा राघव ची बहीण साक्षी काही 'गुप्त 'कारणाने लग्नाच्या दिवशी कुणालाही न सांगता लग्न सोडून निघून जाते . तेव्हा राघवला मुलीचा वेश घेऊन आपल्या कुटूंबाचे नाव आणि अब्रू ‌वाचवण्यासाठी A.D ग्रुप ऑफ ...

4.7
(6.2K)
11 तास
वाचन कालावधी
288500+
वाचक संख्या
library ग्रंथालय
download डाउनलोड करा

Chapters

1.

Mr की Mrs_भाग १ ला

12K+ 4.4 4 मिनिट्स
24 मे 2021
2.

Mr की Mrs_भाग २ रा

10K+ 4.5 5 मिनिट्स
25 मे 2021
3.

Mr की Mrs_भाग ३रा

10K+ 4.6 5 मिनिट्स
26 मे 2021
4.

Mr की Mrs _भाग ४ था

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
5.

Mr की Mrs_भाग ५ वा

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
6.

Mr की Mrs _भाग ६ वा

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
7.

Mr की Mrs भाग ७ वा

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
8.

Mr की Mrs भाग ८ वा

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
9.

Mr की Mrs भाग ९ वा

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
10.

Mr की Mrs भाग १० वा

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
11.

Mr की Mrs भाग ११(पार्ट १)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
12.

Mr की Mrs भाग ११(पार्ट -२)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
13.

Mr की Mrs भाग १२वा

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
14.

Mr की Mrs भाग १३वा

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
15.

Mr की Mrs भाग १४वा

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
16.

Mr की Mrs भाग १५ वा

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
17.

Mr की Mrs भाग १६ वा

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
18.

Mr की Mrs १७ वा

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
19.

Mr कि Mrs भाग १८वा

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
20.

Mr कि Mrs भाग १९ वा

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked