pratilipi-logo प्रतिलिपि
मराठी
Pratilipi Logo
पैज तुझ्या माझ्या नात्याची - The Marriage By Destiny....🔥 ( एक प्रेम कथा )
पैज तुझ्या माझ्या नात्याची - The Marriage By Destiny....🔥 ( एक प्रेम कथा )

पैज तुझ्या माझ्या नात्याची - The Marriage By Destiny....🔥 ( एक प्रेम कथा )

" लखलखत्या सूर्यप्रकाशासारखा तो,तर अंधारलेल्या रात राणी सारखी ती...." नियतीने दोघांच्याही आयुष्यात असा खेळ खेळला की दोघेही एका अशा नात्यात बांधले गेले ज्यात ती तर होती पण तो त्याला तर ते नातच नको ...

4.8
(63.3K)
13 तास
वाचन कालावधी
1916320+
वाचक संख्या
library ग्रंथालय
download डाउनलोड करा

Chapters

1.

पैज तुझ्या माझ्या नात्याची - The Marriage By Destiny....🔥 ( एक प्रेम कथा )

30K+ 4.8 5 मिनिट्स
03 मार्च 2023
2.

पैज तुझ्या माझ्या नात्याची - The Marriage By Destiny....🔥 भाग १

25K+ 4.8 5 मिनिट्स
05 मार्च 2023
3.

पैज तुझ्या माझ्या नात्याची - The Marriage By Destiny....🔥 भाग २

23K+ 4.8 5 मिनिट्स
08 मार्च 2023
4.

पैज तुझ्या माझ्या नात्याची - The Marriage By Destiny....🔥 भाग ३

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
5.

पैज तुझ्या माझ्या नात्याची - The Marriage By Destiny....🔥 भाग ४

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
6.

पैज तुझ्या माझ्या नात्याची - The Marriage By Destiny....🔥 भाग ५

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
7.

पैज तुझ्या माझ्या नात्याची - The Marriage By Destiny....🔥 भाग ६

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
8.

पैज तुझ्या माझ्या नात्याची - The Marriage By Destiny....🔥 भाग ७

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
9.

पैज तुझ्या माझ्या नात्याची - The Marriage By Destiny....🔥 भाग ८

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
10.

पैज तुझ्या माझ्या नात्याची - The Marriage By Destiny....🔥 भाग ९

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
11.

पैज तुझ्या माझ्या नात्याची - The Marriage By Destiny....🔥 भाग १०

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
12.

पैज तुझ्या माझ्या नात्याची - The Marriage By Destiny....🔥 भाग ११

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
13.

पैज तुझ्या माझ्या नात्याची - The Marriage By Destiny....🔥 भाग १२

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
14.

पैज तुझ्या माझ्या नात्याची - The Marriage By Destiny....🔥 भाग १३

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
15.

पैज तुझ्या माझ्या नात्याची - The Marriage By Destiny....🔥 भाग १४

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
16.

पैज तुझ्या माझ्या नात्याची - The Marriage By Destiny....🔥 भाग १५

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
17.

पैज तुझ्या माझ्या नात्याची - The Marriage By Destiny....🔥 भाग १६

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
18.

पैज तुझ्या माझ्या नात्याची - The Marriage By Destiny....🔥 भाग १७

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
19.

पैज तुझ्या माझ्या नात्याची - The Marriage By Destiny....🔥 भाग १८

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
20.

पैज तुझ्या माझ्या नात्याची - The Marriage By Destiny....🔥 भाग १९

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked