pratilipi-logo प्रतिलिपि
मराठी
Pratilipi Logo
पैल तीरा नेशील?
पैल तीरा नेशील?

पुराच्या पाण्यात वाहत आलेला तो आणि त्याला जीवाची पर्वा न करता वाचवणारी ती! आपली ओळख लपवून तिच्या घरी राहणारा तो आणि मनापासून त्याची सेवा करणारी ती!! तो एक राजा आणि ती एक साधी गरीब मुलगी. सहवासाने ...

4.8
(112.9K)
8 గంటలు
वाचन कालावधी
2737082+
वाचक संख्या
library ग्रंथालय
download डाउनलोड करा

Chapters

1.

पैल तीरा नेशील?: भाग १

81K+ 4.8 4 నిమిషాలు
23 సెప్టెంబరు 2021
2.

पैल तीरा नेशील?: भाग २

69K+ 4.8 7 నిమిషాలు
24 సెప్టెంబరు 2021
3.

पैल तीरा नेशील?: भाग ३

66K+ 4.8 8 నిమిషాలు
26 సెప్టెంబరు 2021
4.

पैल तीरा नेशील?: भाग ४

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
5.

पैल तीरा नेशील?: भाग ५

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
6.

पैल तीरा नेशील?: भाग ६

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
7.

पैल तीरा नेशील?: भाग ७

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
8.

पैल तीरा नेशील?: भाग ८

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
9.

पैल तीरा नेशील?: भाग ९

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
10.

पैल तीरा नेशील?: भाग १०

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
11.

पैल तीरा नेशील?: भाग ११

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
12.

पैल तीरा नेशील?: भाग १२

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
13.

पैल तीरा नेशील?..भाग १३

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
14.

पैल तीरा नेशील?: भाग १४

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
15.

पैल तीरा नेशील?: भाग १५

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
16.

पैल तीरा नेशील?: भाग १६

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
17.

पैल तीरा नेशील?: भाग १७

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
18.

पैल तीरा नेशील? भाग १८

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
19.

पैल तीरा नेशील? भाग १९

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
20.

पैल तीरा नेशील? भाग २०

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked