pratilipi-logo प्रतिलिपि
मराठी
Pratilipi Logo
💘💕 प्यार किया नही जाता 💕💘
💘💕 प्यार किया नही जाता 💕💘

💘💕 प्यार किया नही जाता 💕💘

सकाळचा  सहा वाजताचा  अलार्म वाजल्या बरोबर , ईश्वरी ने उठून तो अलार्म बंद केला , आणि मागे वळून बघितले... अभी ,  त्याच्या एका वर्षाच्या मुलीला म्हणजेच ' विभाला'  कुशीत घेऊन झोपलेला होता , तिने ...

4.8
(31.5K)
6 तास
वाचन कालावधी
740658+
वाचक संख्या
library ग्रंथालय
download डाउनलोड करा

Chapters

1.

💘💕 प्यार किया नही जाता 💕💘

26K+ 4.8 6 मिनिट्स
25 जानेवारी 2022
2.

💘💕 प्यार किया नही जाता 💕💘 पार्ट 2

20K+ 4.8 7 मिनिट्स
26 जानेवारी 2022
3.

💘💕 प्यार किया नहीं जाता 💕💘 पार्ट 3

18K+ 4.9 6 मिनिट्स
27 जानेवारी 2022
4.

💘💕 प्यार किया नही जाता 💕💘 पार्ट 4

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
5.

💘💕 प्यार किया नहीं जाता 💕💘 पार्ट 5

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
6.

💘💕 प्यार किया नही जाता 💕💘भाग 6

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
7.

💕💘 प्यार किया नही जाता 💘💕 पार्ट 7

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
8.

💕💘प्यार किया नही जाता 💘 💕पार्ट 8

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
9.

💕💘 प्यार किया नही जाता 💘💕 पार्ट 9

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
10.

💘 💕प्यार किया नही जाता 💕💘 पार्ट 10

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
11.

💕💘 प्यार किया नही जाता 💘💕 पार्ट 11

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
12.

💕💘 प्यार किया नही जाता 💘💕 पार्ट 12

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
13.

💕💘 प्यार किया नही जाता 💘💕 पार्ट 13

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
14.

💕💘 प्यार किया नहीं जाता 💘💕भाग 14

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
15.

💘 प्यार किया नही जाता 💘 पार्ट 15

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
16.

💘 प्यार किया नही जाता 💘 पार्ट 16

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
17.

💘 प्यार किया नही जाता 💘 पार्ट 17

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
18.

💘 प्यार किया नही जाता 💘 पार्ट 18

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
19.

💘 प्यार किया नही जाता 💘 पार्ट 19

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
20.

💕💘 प्यार किया नही जाता 💘💕 पार्ट 20

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked