pratilipi-logo प्रतिलिपि
मराठी
Pratilipi Logo
रंजन संस्थान
(भुताची लेकरं....)
रंजन संस्थान
(भुताची लेकरं....)

रंजन संस्थान (भुताची लेकरं....)

रंजन संस्थान (भुताची लेकरं....) -------------------------------------------------         रंगोजी रंजन हा एक निजाम कालीन जमीनदार कारभारी.निजामशाही कारभारातील मोठा बडेजाव त्यांच्यात परंपरागत ...

4.7
(1.3K)
3 तास
वाचन कालावधी
53245+
वाचक संख्या
library ग्रंथालय
download डाउनलोड करा

Chapters

1.

रंजन संस्थान (भाग..१)

6K+ 4.5 8 मिनिट्स
18 मे 2020
2.

रंजन संस्थान ( भाग २)

2K+ 4.5 2 मिनिट्स
30 सप्टेंबर 2020
3.

रंजन संस्थान ( भाग ३)

2K+ 4.6 4 मिनिट्स
03 ऑक्टोबर 2020
4.

रंजन संस्थान ( भाग ४)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
5.

रंजन संस्थान ( भाग ५)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
6.

रंजन संस्थान (भाग..६..)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
7.

रंजन संस्थान...(भाग-७)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
8.

रंजन संस्थान..(भाग..८)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
9.

रंजन संस्थान..( भाग-९)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
10.

रंजन संस्थान..( भाग-१०)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
11.

रंजन संस्थान..( भाग..११)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
12.

रंजन संस्थान..( भाग-१२)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
13.

रंजन संस्थान.. ( भाग -१३)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
14.

रंजन संस्थान..(भाग..१४)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
15.

रंजन संस्थान..( भाग-१५)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
16.

रंजन संस्थान..(भाग..१६.)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
17.

रंजन संस्थान.. ( भाग..१७)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
18.

रंजन संस्थान .. ( भाग..१८)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
19.

रंजन संस्थान..(भाग-१९)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
20.

रंजन संस्थान..(भाग- २०)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked