pratilipi-logo प्रतिलिपि
मराठी
Pratilipi Logo
समाधी द्वितीय पर्व
समाधी द्वितीय पर्व

समाधी द्वितीय पर्व

पुन्हा एकदा त्यांची कहाणी.. पुन्हा एकदा डोळ्यात पाणी.. पुन्हा एकदा हृदयात प्रेम..न पुन्हा एकदा तोच इतिहास.. कारण समदं काही स्वराज्यासाठी.. मग त्यांचे प्रेमसुद्धा.. अशीच ही समाधी - द्वितीय पर्वाची ...

4.9
(901)
4 तास
वाचन कालावधी
16815+
वाचक संख्या
library ग्रंथालय
download डाउनलोड करा
Rahi
Rahi
1K अनुयायी

Chapters

1.

समाधी द्वितीय पर्व : भाग १ - इतिहास

1K+ 4.8 4 मिनिट्स
06 एप्रिल 2023
2.

समाधी द्वितीय पर्व : भाग २ - बलिदान

623 4.8 4 मिनिट्स
07 एप्रिल 2023
3.

समाधी द्वितीय पर्व: भाग ३ - मृत्यू

534 4.9 4 मिनिट्स
08 एप्रिल 2023
4.

समाधी द्वितीय पर्व : भाग ४ - सावज

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
5.

समाधी द्वितीय पर्व : भाग ५ - रहस्य

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
6.

समाधी द्वितीय पर्व : भाग ६ - आक्रोश

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
7.

समाधी द्वितीय पर्व : भाग ७ - लांडगा

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
8.

समाधी द्वितीय पर्व : भाग ८ - अमावस

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
9.

समाधी द्वितीय पर्व : भाग ९ - दगा

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
10.

समाधी द्वितीय पर्व : भाग १० - अंजाम

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
11.

समाधी द्वितीय पर्व : भाग ११ - तारणहार

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
12.

समाधी द्वितीय पर्व : भाग १२ - पाठलाग

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
13.

समाधी द्वितीय पर्व : भाग १३ - काळोख

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
14.

समाधी द्वितीय पर्व : भाग १४ - पारख

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
15.

समाधी द्वितीय पर्व : भाग १५ - लपंडाव

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
16.

समाधी द्वितीय पर्व : भाग १६ - इशारा

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
17.

समाधी द्वितीय पर्व : भाग १७ - नजर

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
18.

समधी द्वितीय पर्व : भाग १८ - संशय

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
19.

समाधी द्वितीय पर्व : भाग १९ - तोतया

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
20.

समाधी द्वितीय पर्व : भाग २० - घाव

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked