pratilipi-logo प्रतिलिपि
मराठी
Pratilipi Logo
सरकार 👑- A royal love story 💗
सरकार 👑- A royal love story 💗

सरकार 👑- A royal love story 💗

रात्रीचा किर्र काळोख दुर दुर पर्यन्त अंधारलेली वाट, आजुबाजुला चिटपाखरू हि नसलेला निर्मनुष्य रस्ता,रात्रीचे साडे नऊ वाजले असावे, आज तिला जरा जास्तच उशिर झाला होता,आज शेवटच्या घरी पाहुणे आलेले, ...

4.9
(174.1K)
22 तास
वाचन कालावधी
2588519+
वाचक संख्या
library ग्रंथालय
download डाउनलोड करा

Chapters

1.

सरकार 👑- A royal love story 💗 भाग १

34K+ 4.9 14 मिनिट्स
28 ऑगस्ट 2023
2.

सरकार 👑- A royal love story 💗 भाग २

29K+ 4.9 7 मिनिट्स
01 सप्टेंबर 2023
3.

सरकार 👑- A royal love story 💗 भाग ३

25K+ 4.8 8 मिनिट्स
06 सप्टेंबर 2023
4.

सरकार 👑- A royal love story 💗 भाग ४

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
5.

सरकार 👑 - A royal love story 💗 भाग ५

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
6.

सरकार 👑- A royal love story 💗 भाग ६

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
7.

सरकार👑 - A royal love story 💗 भाग ७

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
8.

सरकार👑 - A royal love story 💗 भाग ८

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
9.

सरकार👑 - A royal love story 💗 भाग ९

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
10.

सरकार 👑 - A royal love story 💗 भाग १०

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
11.

सरकार👑 - A royal love story 💗 भाग ११

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
12.

सरकार 👑- A royal love story 💗 भाग १२

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
13.

सरकार👑 - A royal love story 💗 भाग १३

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
14.

सरकार👑- A royal love story 💗 भाग १४

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
15.

सरकार👑- A royal love story 💗 भाग १५

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
16.

सरकार👑 - A royal love story 💗 भाग १६

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
17.

सरकार👑- A royal love story 💗 भाग १७

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
18.

सरकार 👑- A royal love story 💗 भाग १८

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
19.

सरकार👑 - A royal love story 💗 भाग १९

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
20.

सरकार 👑- A royal love story 💗 भाग २०

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked