pratilipi-logo प्रतिलिपि
मराठी
Pratilipi Logo
* शिंपल्याचे शोपिस नको , जीव अडकला मोत्यात... *
* शिंपल्याचे शोपिस नको , जीव अडकला मोत्यात... *

* शिंपल्याचे शोपिस नको , जीव अडकला मोत्यात... *

तो : तुला तुझं पहिलं प्रेम विसरता येईल की नाही माहीत नाही...पण असे काही क्षण देईन जाईल की तुला माझ्याशिवाय दुसरं कोणी आठवणारच नाही... तो तिला त्याच्या हृदयात असलेल्या भावना सांगत तिच्याकडे ...

4.9
(24.7K)
5 तास
वाचन कालावधी
411276+
वाचक संख्या
library ग्रंथालय
download डाउनलोड करा

Chapters

1.

* शिंपल्याचे शोपीस नको , जीव अडकला मोत्यात.. 💟 * 1

43K+ 4.7 1 मिनिट
03 जानेवारी 2021
2.

* शिंपल्याचे शोपिस नको , जीव अडकला मोत्यात...💟 * 2

17K+ 4.9 5 मिनिट्स
27 एप्रिल 2021
3.

* शिंपल्याचे शोपिस नको , जीव अडकला मोत्यात...💟 * 3

13K+ 4.9 4 मिनिट्स
29 एप्रिल 2021
4.

* शिंपल्याचे शोपिस नको , जीव अडकला मोत्यात...💟 * 4

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
5.

* शिंपल्याचे शोपिस नको , जीव अडकला मोत्यात...💟 * 5

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
6.

* शिंपल्याचे शोपिस नको , जीव अडकला मोत्यात...💟 * 6

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
7.

* शिंपल्याचे शोपिस नको , जीव अडकला मोत्यात...💟 * 7

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
8.

* शिंपल्याचे शोपिस नको , जीव अडकला मोत्यात...💟 * 8

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
9.

* शिंपल्याचे शोपिस नको , जीव अडकला मोत्यात...💟 * 9

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
10.

* शिंपल्याचे शोपिस नको , जीव अडकला मोत्यात...💟 10

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
11.

* शिंपल्याचे शोपिस नको , जीव अडकला मोत्यात...💟 11

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
12.

* शिंपल्याचे शोपिस नको , जीव अडकला मोत्यात...💟 12

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
13.

शिंपल्याचे शोपिस नको , जीव अडकला मोत्यात...💟 13

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
14.

* शिंपल्याचे शोपिस नको , जीव अडकला मोत्यात...💟 14

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
15.

रोज नवे भास तुझे, वाढते अंतर श्वासात..🥀 15

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked