pratilipi-logo प्रतिलिपि
मराठी
Pratilipi Logo
शोधता मी मला.. शोध लागे तुझा
शोधता मी मला.. शोध लागे तुझा

शोधता मी मला.. शोध लागे तुझा

"चिनु बाळं, अगं उठं,बघ किती वाजले? आज तुला इंटरव्यूला जायचंय ना काकांबरोबर, आटपं ना मग. " " मला अकराला निघायचंय ग आई, लवकरं उठूनं मी कायं करु, झोपु दे ना गं." " बरं, तु झोप पूर्ण कर आणि नंतर काय ...

4.7
(6.0K)
14 तास
वाचन कालावधी
347705+
वाचक संख्या
library ग्रंथालय
download डाउनलोड करा

Chapters

1.

?शोधता मी मला..शोध लागे तुझा?

23K+ 4.5 4 मिनिट्स
16 सप्टेंबर 2019
2.

शोधता मी मला... शोध लागे तुझा

15K+ 4.6 6 मिनिट्स
18 सप्टेंबर 2019
3.

शोधता मी मला.. शोध लागे तुझा 3

15K+ 4.5 10 मिनिट्स
20 सप्टेंबर 2019
4.

शोधता मी मला.. शोध लागे तुझा 4

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
5.

शोधता मी मला.. शोध लागे तुझा 5

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
6.

शोधता मी मला... शोध लागे तुझा 6

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
7.

शोधता मी मला.. शोध लागे तुझा 7

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
8.

शोधता मी मला... शोध लागे तुझा 8

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
9.

शोधता मी मला... शोध लागे तुझा 9

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
10.

? शोधता मी मला.. शोध लागे तुझा 10?

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
11.

शोधता मीं मला... शोध लागे तुझा 11

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
12.

शोधता मीं मला... शोध लागे तुझा 12

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
13.

शोधता मीं मला... शोध लागे तुझा 13

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
14.

शोधता मीं मला... शोध लागे तुझा 14

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
15.

शोधता मी मला... शोध लागे तुझा 15

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked