pratilipi-logo प्रतिलिपि
मराठी
Pratilipi Logo
टाईपरायटर
टाईपरायटर

आदी त्याच्या घराच्या दिशेने निघाला होता, परंतु अजूनही काहीतरी बाकी असल्यासारखं त्याला वाटत होतं. आदीच डोकं काही केल्या शांत बसत नव्हतं.. त्याने एकदा उर्मीशी बोलणं बरोबर समजलं. आदीने त्याच्या ...

4.6
(5.3K)
2 तास
वाचन कालावधी
316581+
वाचक संख्या
library ग्रंथालय
download डाउनलोड करा

Chapters

1.

टाईपरायटर(भाग-1)

29K+ 4.4 8 मिनिट्स
07 मार्च 2019
2.

टाईपरायटर(भाग-2)

22K+ 4.5 8 मिनिट्स
07 मार्च 2019
3.

टाईपरायटर(भाग-3)

20K+ 4.5 11 मिनिट्स
07 मार्च 2019
4.

टाईपरायटर(भाग-4)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
5.

टाईपरायटर(भाग-5)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
6.

टाईपरायटर(भाग-6)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
7.

टाईपरायटर(भाग-7)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
8.

टाईपरायटर(भाग-8)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
9.

टाईपरायटर(भाग-9)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
10.

टाईपरायटर(भाग-10)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
11.

टाईपरायटर(भाग-11)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
12.

टाईपरायटर(भाग-12)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
13.

टाईपरायटर(भाग-13)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
14.

टाईपरायटर(भाग-14)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
15.

टाईपरायटर(भाग-15)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
16.

टाईपरायटर(भाग-16)अंतिम भाग

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked