pratilipi-logo प्रतिलिपि
मराठी
Pratilipi Logo
♟️उत्तराधिकारी... { १ }
♟️उत्तराधिकारी... { १ }

♟️उत्तराधिकारी... { १ }

सरोगसी
सुपर लेखक अवॉर्ड्स - 6

वेळ सकाळी ६.०० ॐ भूर्भुव: स्व: तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न: प्रचोदयात्। उगवत्या सूर्याची पहिली किरण आपला अल्हाद दायक प्रकाश नेहमीप्रमाणे चहूकडे पसरवत आपला निसर्ग नियम पाळत ...

4.9
(79.6K)
13 గంటలు
वाचन कालावधी
837596+
वाचक संख्या
library ग्रंथालय
download डाउनलोड करा

Chapters

1.

♟️उत्तराधिकारी... { १ }

14K+ 4.9 6 నిమిషాలు
14 ఆగస్టు 2023
2.

♟️ उत्तराधिकारी... { २ }

11K+ 4.9 6 నిమిషాలు
15 ఆగస్టు 2023
3.

♟️ उत्तराधिकारी... { ३ }

11K+ 4.9 7 నిమిషాలు
16 ఆగస్టు 2023
4.

♟️उत्तराधिकारी... { ४ }

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
5.

♟️ उत्तराधिकारी... { ५ }

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
6.

♟️ उत्तराधिकारी... { ६ }

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
7.

♟️ उत्तराधिकारी... { ७ }

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
8.

♟️ उत्तराधिकारी... { ८ }

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
9.

♟️ उत्तराधिकारी... { ९ }

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
10.

♟️उत्तराधिकारी... { १० }

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
11.

♟️उत्तराधिकारी... { ११ }

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
12.

♟️ उत्तराधिकारी... { १२ }

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
13.

♟️ उत्तराधिकारी... { १३ }

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
14.

♟️ उत्तराधिकारी... { १४ }

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
15.

♟️ उत्तराधिकारी... { १५ }

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked