pratilipi-logo प्रतिलिपि
मराठी
Pratilipi Logo
विरोधाभास
विरोधाभास

कथामालिकेतील सर्व पात्र आणि पात्रांची नावे.. तसेच संपूर्ण कथा लेखिकेची काल्पनिक रचना असून फोटो फक्त संदर्भासाठी टाकले आहेत.. त्या मालिकेचा किंवा पात्रांचा कथामालिकेशी काडीमात्र संबंध नाही. तसेच ...

4.8
(35.1K)
7 तास
वाचन कालावधी
821602+
वाचक संख्या
library ग्रंथालय
download डाउनलोड करा

Chapters

1.

विरोधाभास (एक प्रेमकथा) भाग १

46K+ 4.8 10 मिनिट्स
11 डिसेंबर 2020
2.

विरोधाभास (एक प्रेमकथा ) भाग २

37K+ 4.8 13 मिनिट्स
13 डिसेंबर 2020
3.

विरोधाभास (एक प्रेमकथा) भाग ३

36K+ 4.8 14 मिनिट्स
16 डिसेंबर 2020
4.

विरोधाभास (एक प्रेमकथा) भाग ४

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
5.

विरोधाभास (एक प्रेमकथा) - भाग ५

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
6.

विरोधाभास (एक प्रेमकथा) भाग ६

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
7.

विरोधाभास (एक प्रेमकथा) भाग ७

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
8.

विरोधाभास (एक प्रेमकथा) भाग ८

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
9.

विरोधाभास (एक प्रेमकथा) भाग ९

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
10.

विरोधाभास (एक प्रेमकथा) भाग १०

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
11.

विरोधाभास (एक प्रेमकथा) भाग ११

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
12.

विरोधाभास (एक प्रेमकथा) भाग १२

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
13.

विरोधाभास (एक प्रेमकथा) भाग १३

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
14.

विरोधाभास (एक प्रेमकथा) भाग १४

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
15.

विरोधाभास (एक प्रेमकथा) भाग १५

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked