pratilipi-logo प्रतिलिपि
मराठी
Pratilipi Logo
वॉरइवा/war-eva- woman of valor
वॉरइवा/war-eva- woman of valor

एका सामान्य मुलीचा असा सफर, जो तिला एका वेगळ्याच वळणावर घेऊन जाते. ज्यात तिची इच्छा नसूनही, तिच्या मर्जीद्वारे, आपल्या मर्जीप्रमाणे चालविल्या जाते. ह्यातून सुटका ती करू शकते का नाही?, हाच मोठा ...

4.5
(2.0K)
3 மணி நேரங்கள்
वाचन कालावधी
155944+
वाचक संख्या
library ग्रंथालय
download डाउनलोड करा

Chapters

1.

वॉरइवा(war-eva)

15K+ 4.2 8 நிமிடங்கள்
12 ஆகஸ்ட் 2019
2.

वॉरइवा(war-eva); भाग- २

11K+ 4.2 7 நிமிடங்கள்
14 ஆகஸ்ட் 2019
3.

वॉरइवा(war-eva); भाग-३

10K+ 4.3 7 நிமிடங்கள்
16 ஆகஸ்ட் 2019
4.

वॉरइवा(war-eva); भाग- ४

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
5.

वॉर-इवा(war-eva); भाग - ५

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
6.

वॉर-इवा (war-eva); भाग- ६

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
7.

वॉर-इवा(war-eva); भाग- ७

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
8.

वॉर-इवा(war-eva); भाग- ८

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
9.

वॉरइवा(war-eva); भाग- ९

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
10.

वॉरइवा(war-eva); भाग- १०

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
11.

वॉरइवा(war-eva); पर्व- दुसरे(ch.1); भाग-११

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
12.

वॉरइवा(war-eva); पर्व- दुसरे(ch-2) ;भाग- १२

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
13.

वॉरइवा(war-eva); पर्व- दुसरे(ch.3); भाग- १३

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
14.

वॉरइवा(war-eva); पर्व-दुसरे(ch-4); भाग १४

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
15.

वॉरइवा(war-eva); पर्व- दुसरे(ch.5); भाग-१५

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
16.

वॉरइवा(war-eva); पर्व-दुसरे(ch.6); भाग- १६

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
17.

वॉरइवा(war-eva); पर्व- दुसरे(ch-7); भाग- १७

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
18.

वॉरइवा(war-eva); पर्व-दुसरे(ch.8); भाग-१८

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
19.

वॉरइवा(war-eva); पर्व-दुसरे(ch-9); भाग- १९

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
20.

वॉरइवा- शेवटची लढाई(भाग-२०)

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked