pratilipi-logo प्रतिलिपि
मराठी
प्र
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ

रक्तपिशाच्च...

36251
4.2

लाकडी कुडाचा दरवाजा कर्रर्रर्रर्रर कर्रर्रर्रर्रर करत बाजुला केला आणी समोर पाहील , पन बाहेर तीचा नवरा शांतपने उभा होता, अंग घामान भिजलेल, जणु धापा टाकत तो आला होता.. पन आत न येता तो बाहेरून ...