pratilipi-logo प्रतिलिपि
मराठी
प्र
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ

शापित रात्री.

78721
4.4

"मैडम आज उठायाचा विचार आहे की नाही... " सुमित गळ्यात टॉय बांधत बोलु लागला तशी पुजा खडबडुन जागी झाली. " अरे देवा... नऊ वाजले....???" ती गडबडीत उठली तसा सुमित म्हणाला... " एे स्टुपिड.... घाई करु ...