pratilipi-logo प्रतिलिपि
मराठी
Pratilipi Logo
समर्पित
समर्पित

कलाकार हा आपल्या कलाकृतीतून माणसाच्या मनातील वेगवेगळ्या भावभावनांचे चित्रण करीत असतो. या सगळ्याच भावभावना त्याला स्वतःला अनुभवता येत नसतात; पण तरीही तो अचूकपणे त्या मांडत असतो... पण जेव्हा ...

4.8
(760)
3 तास
वाचन कालावधी
15058+
वाचक संख्या
library ग्रंथालय
download डाउनलोड करा

Chapters

1.

समर्पित

1K+ 4.8 6 मिनिट्स
20 ऑगस्ट 2022
2.

समर्पित..! भाग दोन

1K+ 4.8 8 मिनिट्स
28 ऑगस्ट 2022
3.

समर्पित भाग तीन

1K+ 4.8 6 मिनिट्स
01 सप्टेंबर 2022
4.

समर्पित भाग चार

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
5.

समर्पित भाग पाच

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
6.

समर्पित भाग सहा

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
7.

समर्पित भाग सात

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
8.

समर्पित भाग आठ

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
9.

समर्पित भाग नऊ

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
10.

समर्पित भाग दहा

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
11.

समर्पित भाग अकरा

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
12.

समर्पित भाग बारा

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
13.

समर्पित भाग तेरा

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
14.

समर्पित भाग चौदा

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
15.

समर्पित भाग पंधरा

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked