pratilipi-logo प्रतिलिपि
मराठी
Pratilipi Logo
💞 श्वास माझा तुझ्यात गुंतला 💞
💞 श्वास माझा तुझ्यात गुंतला 💞

बारावीची एक्झाम जवळ आली होती... सगळे एकत्र अभ्यास करत होते... अभ्यास करून कंटाळा आला तसा अमृत आळस द्यायला लागला... "  ये आम्या ते तोंड बंद कर नाहीतर माशा जातील तोंडात.....‌ तुझं बघून आम्हालाही ...

4.8
(37.0K)
19 तास
वाचन कालावधी
1091388+
वाचक संख्या
library ग्रंथालय
download डाउनलोड करा

Chapters

1.

💞 श्वास माझा तुझ्यात गुंतला 💞 भाग- १

27K+ 4.8 13 मिनिट्स
14 फेब्रुवारी 2022
2.

💞 श्वास माझा तुझ्यात गुंतला 💞 भाग -२

22K+ 4.7 14 मिनिट्स
20 फेब्रुवारी 2022
3.

💞 श्वास माझा तुझ्यात गुंतला 💞 भाग- ३ पहिल्या स्पर्शाची हूरहूर

18K+ 4.8 14 मिनिट्स
23 फेब्रुवारी 2022
4.

💞 श्वास माझा तुझ्यात गुंतला 💞 भाग - ४ समथिंग समथिंग

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
5.

💞 श्वास माझा तुझ्यात गुंतला 💞 भाग - ५ नयनसुख

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
6.

💞श्वास माझा तुझ्यात गुंतला 💞 भाग -६

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
7.

💞 श्वास माझा तुझ्यात गुंतला 💞 भाग -७ आतुरता

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
8.

💞 श्वास माझा तुझ्यात गुंतला 💞 भाग -८ 💕मला वेड लागले प्रेमाचे 💕

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
9.

💞 श्वास माझा तुझ्यात गुंतला 💞 भाग - ९ कांदेपोहे

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
10.

💞 श्वास माझा तुझ्यात गुंतला 💞 भाग - १०

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
11.

💞 श्वास माझा तुझ्यात गुंतला 💞 भाग -११ प्रेमाचा पहिला रंग

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
12.

💞 श्वास माझा तुझ्यात गुंतला 💞 भाग -१२

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
13.

💞 श्वास माझा तुझ्यात गुंतला 💞 भाग -१३

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
14.

💞 श्वास माझा तुझ्यात गुंतला 💞 भाग - १४

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
15.

💞 श्वास माझा तुझ्यात गुंतला 💞 भाग - १५

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
16.

💞 श्वास माझा तुझ्यात गुंतला 💞 भाग -१६

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
17.

💞श्वास माझा तुझ्यात गुंतला 💞 भाग -१७

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
18.

💞 श्वास माझा तुझ्यात गुंतला 💞 भाग -१८

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
19.

💞 श्वास माझा तुझ्यात गुंतला 💞 भाग -१९

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
20.

💞 श्वास माझा तुझ्यात गुंतला 💞 भाग -२०

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked