pratilipi-logo प्रतिलिपि
मराठी
Pratilipi Logo
तुझे नि माझे नाते काय?💕
तुझे नि माझे नाते काय?💕

तुझे नि माझे नाते काय?💕

तो एक डॉक्टर अन् ती त्याच्या बाळाची surrogate mother.... प्रेमाचं नातं निर्माण होईल का दोघांमध्ये????

4.8
(32.1K)
9 घंटे
वाचन कालावधी
813367+
वाचक संख्या
library ग्रंथालय
download डाउनलोड करा

Chapters

1.

तुझे नि माझे नाते काय?💕 {१}

30K+ 4.8 15 मिनट
13 दिसम्बर 2020
2.

तुझे नि माझे नाते काय?💕 {२}

25K+ 4.8 12 मिनट
17 दिसम्बर 2020
3.

तुझे नि माझे नाते काय?💕 {३}

25K+ 4.8 7 मिनट
21 दिसम्बर 2020
4.

तुझे नि माझे नाते काय?💕{४}

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
5.

तुझे नि माझे नाते काय?💕 {५}

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
6.

तुझे नि माझे नाते काय?💕 {६}

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
7.

तुझे नि माझे नाते काय?💕 {७}

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
8.

तुझे नि माझे नाते काय?💕 {८}

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
9.

तुझे नि माझे नाते काय?💕 {९}

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
10.

तुझे नि माझे नाते काय?💕 {१०}

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
11.

तुझे नि माझे नाते काय?💕 {११}

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
12.

तुझे नि माझे नाते काय?💕 {१२}

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
13.

तुझे नि माझे नाते काय?💕 {१३}

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
14.

तुझे नि माझे नाते काय?💕 {१४}

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
15.

तुझे नि माझे नाते काय?💕 {१५}

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
16.

तुझे नि माझे नाते काय?💕 {१६}

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
17.

तुझे नि माझे नाते काय?💕 {१७}

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
18.

तुझे नि माझे नाते काय?💕{१८}

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
19.

तुझे नि माझे नाते काय?💕{१९}

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked
20.

तुझे नि माझे नाते काय?💕 {२०}

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
locked