pratilipi-logo प्रतिलिपि
मराठी
वधूपिता.. बिचारा? भाग १
वधूपिता.. बिचारा? भाग १

वधूपिता.. बिचारा? भाग १

वधूपिता.. बिचारा? " सोहम बाळा, खेळून आलास ना. हातपाय धू. शुभंकरोती म्हण. त्यानंतर परवचा. ते झाले की देते हो मी खायला." " आई, आजच्या दिवस परवचा स्कीप केला तर चालेल का?" " स्कीप? हा काय शब्द रे? ...

4.6
(56)
51 मिनिट्स
वाचन कालावधी
3.3K+
वाचक संख्या
ग्रंथालय
डाउनलोड करा

Chapters

1.

वधूपिता.. बिचारा? भाग १

456 4.1 4 मिनिट्स
30 ऑक्टोबर 2022
2.

वधूपिता बिचारा.. भाग २

321 4.8 4 मिनिट्स
01 नोव्हेंबर 2022
3.

वधूपिता .बिचारा? भाग ३

281 5 4 मिनिट्स
02 नोव्हेंबर 2022
4.

वधूपिता.. बिचारा? भाग ४

270 4.8 4 मिनिट्स
03 नोव्हेंबर 2022
5.

वधूपिता.. बिचारा ? भाग ५

235 5 4 मिनिट्स
06 नोव्हेंबर 2022
6.

वधूपिता.. बिचारा? भाग ६

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
7.

वधूपिता. बिचारा? भाग ७

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
8.

वधूपिता.. बिचारा? भाग ८

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
9.

वधूपिता.. बिचारा? भाग ९

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
10.

वधूपिता.. बिचारा? भाग १०

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
11.

वधूपिता.. बिचारा? भाग ११

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
12.

वधूपिता.. बिचारा? भाग १२

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
13.

वधूपिता.. बिचारा? भाग १३

हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.